Tájékoztatás az Általános adatvédelmi előírás (GDPR) 13. és 14. cikkelye
szerinti adatkezelésről
Adatvédelmi tájékoztató Társaságunk különösen elkötelezett a személyes adatai
védelme iránt. A személyes adatait (rövidítve „adatok”) kizárólag a törvényes
előírások alapján kezeljük.
Ez az adatvédelmi politika átfogó tájékoztatást ad arról, hogy a társaságunk
hogyan dolgozza fel az adatait, és milyen jogai és jogigényei vannak az
adatvédelmi törvény szerint.
1. Ki felel az adatai kezeléséért, és kihez fordulhat?
Adatkezelésért felel: Habeda Travel Kft, 5600-Békéscsaba, Lorántffy utca
37. Adószám: 28849911-2-04
Email: habedaszallasok@gmailcom
Kérdéseivel és kétségeivel kérjük, forduljon az alábbiakhoz:
Habeda Travel Kft ügyfélszolgálata
habedaszallasok@gmail.com
2. Milyen adatokat kezelünk és honnan származnak ezek az adatok? Azokat
az adatokat kezeljük, amelyeket Öntől kapunk üzleti kapcsolat
kezdeményezése és kialakítása során. A velünk folyamatosan üzleti
kapcsolatban álló a társaságoktól származó adatokat is kezeljük. Az alábbi
személyes adatokat kezeljük, amikor Ön használja a honlapunkon a
regisztrációs adatlapot:
Vállalkozás esetén: Név, Székhely, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó
személy neve.
Cég esetében: Cég név, székhely, adószám, e-mail cím , kapcsolattartó
személy neve.
Az alábbi személyes adatokat kezeljük hírlevélküldése esetén:
Vezetéknév, utónév, társaság, utca, irányítószám, város, ország, email cím
Ha részt vesz valamelyik nyereményjátékunkban, akkor a Facebook-on
vagy a nyereményjáték űrlapon megadott személyes adatokat kezeljük.
fel: vezetéknév, utónév, email cím, telefonszám, utca, város,
irányítószám
3. Milyen célból és milyen törvényes alapon kezeljük az adatokat?
Az alábbi törvényi előírások alapján kezeljük az adatait:
Az elérhetőségi adatlapon keresztül benyújtott személyes adatokat csak
akkor adjuk ki harmadik fél számára, amikor a szerződésben
meghatározott szolgáltatás / foglalás ténylegesen létrejött. A foglaló
részére átadásra kerülnek a következő adatok: Név, cím, elérhetőség.
Az alábbi esetekben az adatkezelések jogos érdekek megvédése
érdekében történik, pl.: - reklám vagy marketing, - üzletvezetési
intézkedések vagy termékek és szolgáltatások finomítására hozott
intézkedések, - ügyfél adatbázis kezelése az ügyfélszolgálat javítása
érdekében, - törvénytelen cselekedetek vagy szerződésszegések elleni
védelem érdekében hozott intézkedések, - bírósági eljárások során. • Az
Ön hozzájárulásával (GDPR 6. cikkely Abs. 1lit.a): Amennyiben
hozzájárul, hogy az adatait kezeljük, akkor az adatokat kizárólag a
felsorolt célokból és a hozzájáruló nyilatkozatában megengedett
terjedelemben fogjuk kezelni. A hozzájáruló nyilatkozat, például a
hírlevelünk küldéséhez, bármikor visszavonható jövőbeli hatállyal,
feltéve, hogy jogos érdekek, például megőrzési időszakok, nem mondanak
ellent ennek. Ilyen esetben kérjük, forduljon hozzánk az 1. pontban
megadott e-mail címen.
4. Ki kapja meg az adatait?
A személyes adatait a Habeda Travel Kft. kezeli. A személyes adatait
semmilyen más összefüggésben nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Az
adatokat olyan mértékben fogjuk kezelni, amilyen mértékben a
szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Egyes esetekben
szükséges lehet az adatait átadni harmadik feleknek (szálláshely foglaló
számára) a kívánt szálláshely elérése érdekében. Ha szerződéses kezelőt
bízunk meg, akkor is felelősek maradunk az adatai védelméért. Az összes
szerződéses kezelőnek szerződés szerinti kötelezettsége, hogy bizalmasan
kezelje az adatait, és ezeket az adatokat a szolgáltatások teljesítésének
területén belül dolgozza fel. A Habeda Travel Kft által megbízott
szerződéses kezelők csak akkor kapják meg az adatait, ha szükség van
rájuk az adott szolgáltatások nyújtásához. Ilyenek lehetnek pl.:
- Az informatikai rendszereink működtetéséhez és biztonságához
szükséges IT szolgáltatók
- Honlapunk / jelentkezői adatbázisunk / hírlevél programunk / ügyfél
adatbázisunk programozásával és karbantartásával megbízott